Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Rouwruimte

de heer Jan De Cock

Photo 583721
Woonachtig te Kontich (2550, België)
Geboren te Kontich (2550, België) op donderdag 30 augustus 1928
Overleden te Rumst (2840, België) op woensdag 13 november 2019 op 91 jarige leeftijd
Echtgenoot van Mevrouw Elodie Van het Hof

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Jan De Cock » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de woensdag 13 november 2019.

De rouwbetuigingen

8 rouwbetuigingen (7 privé)  

Wij betuigen hiermede onze innige deelneming en wensen de familie veel sterkte.
Vanwege Rene, Florentine, Marie-José en Hilda Jacobs.
Neef en nichten.

Rene Jacobs- 20/11/2019