Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Photo 699867de heer Albert Verhulst
van Edegem (2650, België)
* 14/03/1936 + 21/12/2021