Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Deze pagina geeft de laatste dankbetuigingen weer. Vind de andere aankondigingen terug door op naam van de persoon te zoeken.

Er is momenteel geen enkele dankbetuiging.