Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

De rouwbetuigingen

Photo 655583de heer Eddy Van kets
Ondanks het feit dat wij elkaar al lange tijd niet meer gezien hebben kwam het nieuws dat …nonkel Eddy overleden was als een schok. Ik denk aan jullie en wens jullie sterkte.
wouters tamara
Photo 655347de heer Joseph "Jos" Michiels
Sterker dan het verlies
is de herinnering die blijft.

Veel sterkte in deze moeilijke tijden
Photo 655347de heer Joseph "Jos" Michiels
Mogen jullie troost vinden in de warmte van de vriendschap
en in de liefde van de familie.

In naam van de leden van de Elsdonk Oud Scouts.
Michel,
Voorzitter EOS
Photo 655347de heer Joseph "Jos" Michiels
"Het leven is voor altijd anders als je vader niet meer tastbaar in je leven is.
Niet meer tastbaar, maar wel voelbaar in de herinneringen die je aan hem hebt.
Soms doen die herinneringen pijn, omdat je hem mist.
Soms doen die herinneringen je goed, omdat je weet dat hij van je hield."
Wij leven mee met de familie en brengen via deze weg onze innige deelneming over.
Photo 655347de heer Joseph "Jos" Michiels
Beste Koen,
Onze oprechte deelneming in de rouw die je treft bij het overlijden van je vader. Zelf als hem een lang leven werd gegund laat het een leegte en een onvervangbare open plaats na.
Koester de kostbare herinneringen die je papa heeft nagelaten en neem ze mee op je verdere levensweg.
Moge de vele uitdrukkingen van medeleven van vele vrienden en kennissen je een stille troost wezen in deze en volgende dagen.
Albert & Marie-Françoise Follens
Photo 655347de heer Joseph "Jos" Michiels
Een familielid moeten afgeven doet altijd veel pijn. De mooie herinneringen kunnen ze je nooit meer afnemen en moet je koesteren. Wij zijn ervan overtuigt dat vader over jullie zal blijven waken. Wij hopen dat deze kleine woorden een troost mogen betekenen in deze zo moeilijke dagen. Heel veel sterkte gewenst!
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Beste Inez en familie,
Mijn medeleven met jullie is enorm. Moest zij overlijden op mijn verjaardag? Ik ben er niet goed van. Mijn allerlaatste en beste vriendin is niet meer. Ik kan het haast niet bevatten. Jullie leed moet ook zeer groot zijn; zo'n fantastische moeder verliezen... Hou je vast aan de mooie herinneringen, ik doe dat ook. Ik zal nog vak aan mijn "compagnon de route" denken. Slaap zacht, lieve Chris.
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Mijn innige deelneming, veel sterkte gewenst in deze periode van rouw! Zij was een pionierende HR-dame, laten we dit nooit vergeten en koesteren in onze gedachten. Peggy
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Beste Inez & familie, mijn deelneming, van ganser harte ! Het is altijd schrikken als een monument zoals Chris zo plots verdwijnt. Als jonge stagiair bij GIB heb ik haar leren kennen en vanaf de eerste dag maakte Chris een geweldige indruk : zo gedreven ! De drive heeft haar nooit meer losgelaten , zover ik weet, en ik hoop dat ze in haar laatste maanden volop vrede heeft kunnen vinden met alle goede en zorgzame mensen die haar omringden. Jij was daar allicht de eerste van. Veel sterkte, Filiep.
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Beste Inez en familie!
Met verslagenheid, ongeloof en droefheid heb ik dit overlijdensbericht van uw moeder gelezen ...
Al zijn we mekaar in onze eerste professionele stappen niet tegengekomen, toch was er een zekere 'verbondenheid' zowel door onze instelling als door de inzet voor de goede zaak van ons HR-beroep.
Veel sympathie, bewondering én respect had ik dan ook voor wat zij tot stand bracht. Ik ga er van uit dat haar geesteskind PMC haar zal blijven herinneren en respecteren voor haar inzet en dat ook jullie als familie haar zullen blijven herinneren voor wie ze was als moeder, professional en begeesterde voorgangster!
Dat dit alles in de mooie afscheidsviering ook aan bod kwam was een fijne eerbetuiging aan haar!
Mijn oprechte deelneming en wensen voor sterkte én moed om haar door al die fijne herinneringen te blijven gedenken!
Noël Derdaele
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Wij wensen Inez en Ilse en familie onze innige deelneming met het verlies van jullie moeder/Chris.
Bij PA Consulting heb ik met Chris samengewerkt en herinner mij haar steeds blij gezinde en veerkrachtigeaanpak van de dingen .haar positieve attitudes zullen ons steeds bijblijven.
Niki en Frans Heirbaut- Verhoeven
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Mijn vader Charles Brusselairs heeft vele jaren in de personeelsdienst van GB samengewerkt met mevrouw Senecaut, en dit met wederzijdse waardering en respect.
Namens de zonen van Charles Brusselairs bied ik de familie mijn oprechte deelneming aan.
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Beste familie
Onze oprechte deelneming met het heengaan van Chris. We hopen dat de mooie herinneringen aan haar jullie kunnen steunen in deze moeilijke periode. Het is niet te geloven hoe snel de tijd vliegt en dat we dat door onze drukke agenda's en vele kleine en grote zorgen slechts op zulke momenten beseffen. We wensen jullie uit de grond van ons hart veel sterkte en zullen niet nalaten een kaarsje voor Chris aan te steken.
"Rien n'est plus vivant qu'un souvenir", zoals Garcia Lorca het zo juist uitdrukt.
Bedankt voor de mooie foto van Chris!
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van Chris Senecaut. Ze was één van de rechterhanden van mijn echtgenoot wijlen Roger Cools op GB-Inno-BM. Zodoende heb ik haar meerdere keren ontmoet.
Ik wens de familie alle sterkte toe en gelukkig zijn er heel vele mooie herinneringen om te koesteren en op terug te kijken.
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Mijn oprecht medeleven bij het overlijden van Chris Senecaut . Ik heb haar goed gekend daar ze lang heeft samengewerkt met mijn vader wijlen Roger Cools en zodoende ontmoette ik haar wel eens, zeker op een receptie of feestelijke aangelegenheid van GB-Inno-BM
Ik heb ook een fijne herinnering aan een studentenjob op Motorest waar ze destijds directeur was.
Af en toe zag ik haar in Edegem en ook al was ze met pensioen, nog altijd even vol enthousiasme en energiek.
Het is spijtig dat we afscheid moeten nemen , rust in vrede Chris .
De mooie herinneringen blijven.
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Aan Inez en Ilse,
Uw groot verlies heeft ons diep en oprecht getroffen. Wij zijn van harte met U in deze pijnlijke omstandigheid.
Wat hebben we herinneringen met Chris zowel op professioneel als vriendelijk plan !
Wij bieden U onze oprechte mededelen aan.
André, Janine en Françoise
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Diep getroffen door het heengaan van Chris bied ik jullie mijn innige deelneming aan. Chris was één van mijn beste vriendinnen die elkaar gedurende meer dan dertig jaar zijn trouw gebleven. Ik heb erg goede herinneringen aan de samenkomsten samen met Marleen in gezellige restaurants waar de tijd altijd tekort was. We zullen haar blijven bewonderen voor haar veerkracht en daadkracht. Haar versnelling stond altijd iets hoger dan de onze. Ik geloof evenwel dat vriendschap blijft bestaan over de grenzen van de dood heen en dat we nog veel voor elkaar kunnen betekenen.
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Ik ben geschrokken van het bericht van het overlijden van jullie moeder. Ik betuig dan ook mijn innige en oprechte deelneming in deze moeilijke en droevige momenten. Als jonge medewerker bij Motorest, herinner ik mij jullie moeder als een zelfzekere vrouw met een sterke persoonlijkheid. Maar wat mij vooral is bijgebleven is dat zij luisterde naar de mensen en kansen gaf aan eenieder. Ik wens jullie veel kracht en sterkte!
Photo 654066mevrouw Chris Ceulemans
Spijtig genoeg verneem ik, het voor ons toch plotse overlijden van jullie mama. Bij deze betuig ik mijn enige deelneming in de rouw.
Als ex-collega bij de opbouw van Motorest en Quick behoud ik vooral zeer mooie herinneringen aan jullie moeder als zijnde een dynamische, innoverende teamplayer en teamleader.
Nog veel sterkte gewenst in deze moeilijke periode.
Thomas Meisser - ex Afgevaardigd Bestuurder Motorest & Quick N.V.
Photo 650965mevrouw Ida van der Heijde
Wij wensen alle familieleden van mevr van der heijde ida heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.ik heb altijd graag bij haar gekomen voor villers,ze was een vastberaden doch vriendelijke en warme dame.we zullen haar missen.
Photo 651473mevrouw Liliane De Cleen
Ik besef maar al te goed hoezeer woorden tekortschieten in situaties als deze.
Photo 650994mevrouw Anna Leonie F Pots
Onze deelneming bij het afscheid van Annie.
Zij zal in onze herinnering blijven als de steeds tot in de puntjes verzorgde “madame”!
Jul & Louisa
Photo 650994mevrouw Anna Leonie F Pots
We zullen Annie altijd blijven herinneren als een stijlvolle,vrolijke dame.Ik heb haar nog een paar keer ontmoet in het cafe Heilig Huisken,we hebben toen nog een stevige babbel gedaan,en herinneringen opgehaald over de feestjes bij ons moeder en vader Maria en Rik, Nonkel Jos en Tante Elza en natuurlijk haar ouders Nonkel Charles en Tante Maria.Ik hoop dat zij nog een paar goede laatste jaren heeft mogen beleven na het overlijden van haar vriend Robert...We zullen vrijdag aan haar denken...
Frie Carnas ,kinderen en kleinkinderen