De rouwbetuigingen

de heer Jos Mostmans
Ik houd eraan nogmaals, in naam van mezelf en Lieve maar zeker in naam van onze voetbalclub K. Hove Sport, onze deelneming te betuigen bij het heengaan van Jos. Hij was voor ons een minzaam, gedreven en "groot" man !
Photo 575003mevrouw Maria 'Netta' Paris
Wat een vriendelijke dame was uw moeder.
En heel dienstbaar, herinner ik me uit haar tijd als vrijwilligster bij Immaculata.
Ze is goed omringd geweest. Hopelijk mag dat voor jullie een troost zijn.
Jammer genoeg kon ik wegens ziekte niet bij de uitvaart zijn, maar ik heb de prachtige tekst gelezen die uw moeder heeft geschreven.
Wat een mooie herinnering!

Innige deelneming en veel sterkte.

Thilly – vrijwilligster Immaculata.
de heer Jos Mostmans
Afscheid, verwacht...onverwacht... Het komt als een donderslag bij heldere hemel. Het gemis,... ik had nog willen zeggen....de verslagenheid is groot, het verdriet immens.
We hopen dat jullie een beetje troost vinden in ons medeleven.

Veel sterkte vanwege alle dogdancers van Symbo.
Photo 575003mevrouw Maria 'Netta' Paris
Onze oprechte deelneming.

We kunnen helaas niet aanwezig zijn op deze droevige dag voor mijn meter maar zijn in gedachte bij jullie en wensen U veel sterkte toe.

We hebben heden het droevige nieuws van Hubert vernomen en kan het niet meer regelen om vrij te krijgen.
Photo 575003mevrouw Maria 'Netta' Paris
Wij kunnen spijtig genoeg niet op de uitvaart aanwezig zijn maar willen toch onze innige deelneming meedelen bij het overlijden van uw mama, schoonmoeder en grootmoeder.
Photo 575003mevrouw Maria 'Netta' Paris
Onze medeleven met het verlies van tante netta voor de ganse familie van wege Paulette en Willy .
Photo 575003mevrouw Maria 'Netta' Paris
Heel veel sterkte met het verlies van Jullie moeder Tante Netta
Photo 575312mevrouw Leontina Janssens
Mevrouw Jacoby-Voets, bestuurslid van GOSA Antwerpen, biedt de familie van Leontine haar innige deelneming aan. Door omstandigheden kan ik niet aanwezig zijn op het laatste afscheid maar zal haar zeker gedenken.
Photo 575312mevrouw Leontina Janssens
Als letterlijk kind aan bijna letterlijk huis in de Esperanto-club heb ik niet altijd begrepen wie waar nu weer vandaan komt en of ik ze al had gezien. Leontina vormde daar een opmerkelijke uitzondering op, niet eens omdat ze er altijd was, maar omdat ze me altijd met veel aandacht aansprak en écht luisterde als ik haar daar trof.
Gecondoleerd met uw zorgzame, lieve dierbare.
Photo 575312mevrouw Leontina Janssens
Gecondoleerd voor het overlijden van uw geliefde echtgenote en mama Leontina.
Photo 575047mevrouw Mitje Vosters
Wij wensen u allen kracht toe bij het verlies van uw dierbare. Dikke knuffel.
Jan, Gwen en Oliver
Photo 575047mevrouw Mitje Vosters
mijn oprecht meedevoelen bij het overlijden van uw moeder,steeds minzaam en vriendelijk en haar echtgenoot steeds behulpzaam wij zullen beiden nooit vergeten en dankbaar herinneren
Photo 572504mevrouw Liliane Trienpont
Als voorzitter van de Algemene Vergadering van het Sint-Ritacollege en als provinciaal Overste van de Paters Augustijnen biedt ik de familie mijn christelijke deelneming aan.
Wij hebben Mevrouw Liliane Trienpont gekend als een bekwame bestuurster die met een open blik en de gepaste humor jarenlang haar functie vervulde. Met respect en in dankbaarheid zullen wij haar inzet herinneren. Dat zijn nu moge rusten en de vrede van de Heer.
Photo 572504mevrouw Liliane Trienpont
Geachte Familie,
Mevrouw Liliane Trienpont was binnen ons cliënteel een bijzonder voorname, elegante dame met respect voor onze medewerkers. Zij had steeds veel zin voor humor, was steeds goedlachs.
Het verlies van jullie moeder zal een groot verlies betekenen.
Aanvaard bij deze onze innige en oprechte deelneming.
Liliane (zo mochten wij haar noemen) zal steeds in onze herinnering blijven.
Werner en Els Dupon
Photo 572504mevrouw Liliane Trienpont
Veel sterkte Sapho!

Dikke knuffel van Jules Lievens.
Photo 572332de heer Marcel Van Hoof
beste familie,
met droefheid heb ik gisteren van een VRT oud-collega vernomen dat Marcel overleden is.
hij was reeds vele jaren met pensioen
ik zal me Marcel herinneren als een deskundige, betrouwbare en joviale VRT collega,
altijd behulpzaam, spraakzaam en opgewekt
tijdens de vele captaties vroeger heb ik met hem uren samengewerkt en er ook veel van geleerd
hij was een kei in zijn vak

veel sterkte in deze droevige tijden
Photo 572332de heer Marcel Van Hoof
Mijn Innige deelneming aan de familie.Marcel was een zeer gewaardeerde collega op de VRT.In de jaren '78-'80 volgden we samen wielerwedstrijden in de assistentiewagen voor de TV-moto's .Later werden we collega's bij de straalverbindingen .Ik bewaar de beste herinneringen aan die tijd .Merci Marcel !
Photo 572332de heer Marcel Van Hoof
We wensen de hele familie veel sterkte bij dit verlies. We zullen 'de nonkel' blijvend herinneren als een warme en altijd vriendelijke man.

Kaan, Ilayda, Berna & Bart
Photo 572332de heer Marcel Van Hoof
Innige deelneming met het overlijden van jullie vader.
Hij was voor mij een goede collega en steeds bereid om te helpen.
Groeten,
Gery en Lydiahy
Photo 572504mevrouw Liliane Trienpont
Mevrouw Liliane Trienpont is een dame die een onuitwisbaar spoor heeft nagelaten in Vlaanderen doordat ze altijd aan de kant stond van de kwetsbare mens. Als voorzitter van Vleminckveld is zij erin geslaagd om een organisatie vorm te geven die thuiszorg nog als een roeping, en niet als een business ziet. Wat een diep respect heb ik voor haar, wat een warmte heeft zij uitgestraald. Nu zij is heengegaan, blijft zij schitteren, en dat maakt me heel gelukkig - Herman, medebestuurder van Vleminckveld vzw, Antwerpen
Photo 572504mevrouw Liliane Trienpont
Namens het bestuur van N-VA Edegem bied ik kinderen, kleinkinderen en de ganse familie onze oprechte deelneming aan bij het heengaan van mevrouw Liliane Trienpont.
Wij wensen u veel sterkte in deze droevige dagen. Moge de herinnering aan wat zij voor velen heeft betekend, helpen om het verlies van deze waardige dame te verwerken.

Hugo Van Bueren
Voorzitter N-VA Edegem
Photo 572718mevrouw Lucienne van de Korput
Onze oprechte deelneming, heel veel sterkte voor beide families in deze moeilijke periode. Paul en Nina
Photo 572504mevrouw Liliane Trienpont
Namens de NV-A fractie van Edegem betuigen wij onze welgemeende deelneming aan de kinderen en de familie bij het verlies van mevrouw Liliane Trienpont.