Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Overledene

mevrouw Helena Franco

Photo 677593
Woonachtig te Mortsel (2640, België)
Geboren te Antwerpen (2000, België) op donderdag 26 maart 1931
Overleden te Brasschaat (2930, België) op dinsdag 27 juli 2021 op 90 jarige leeftijd
Weduwe van de heer Hurbertus Joannes Michel Swenters
Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Helena Franco » (woensdag 28 juli 2021)

De ceremonie zal in de striktste intimiteit plaatsvinden.