Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Rouwruimte

de heer Joseph André Tack

Photo 437513
Woonachtig te Edegem (2650, België)
Geboren te Merelbeke (9820, België) op zaterdag 6 juni 1931
Overleden te Edegem (2650, België) op vrijdag 21 april 2017 op 85 jarige leeftijd
Echtgenoot van Mevrouw Francine Marie Louise Magel

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Joseph André Tack » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de maandag 24 april 2017.

De eerbetonen

2 eerbetoon  
Eerbetoon 

Als gewezen rijkswachtofficier ( Groep Limburg ) onder zijn commando
betuig ik een dankbare herinnering aan de persoon van Kol Tack.
Onkreukbaar en rechtlijnig zoals we hem kennen en steeds met de hem eigen jovialiteit , was hij voor mij het rolmodel van groot leiderschap in ons korps

Verghote Willy- 25/04/2017

Eerbetoon 

We zijn bedroefd bij het overlijden van onze wapenmakker en kameraad Jef, die we vele jaren lang zeer wisten te appreciëren voor zijn inzet bij de Rijkswacht en later voor de organisatie van de aangename namiddagen bij onze vriendenkring LIANT. We misten hem in ons midden sinds zijn ziekte erger werd, maar blijven hem dankbaar voor wat hij ons gaf. We zullen ons Jef blijven herinneren als een intelligent, fijngevoelig en humoristische man.
Josy en Ludo bieden aan Francine en de familie hun oprecht medeleven bij dit grote verlies dat hen treft.

Ludo en Josy Van der Stock- 24/04/2017