Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Rouwruimte

de Heer Raymond 'Mon' Rooses

Photo 456228
Woonachtig te Edegem (2650, België)
Geboren te Antwerpen (2000, België) op zaterdag 6 juli 1929
Overleden te Edegem (2650, België) op dinsdag 26 september 2017 op 88 jarige leeftijd
Levensgezel van Mevrouw José Moorkens

Herdenkingsruimte Raymond 'Mon' Rooses 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de woensdag 27 september 2017.

De getuigenissen

1 getuigenis  
Getuigenis 

Ondanks het feit dat wij elkaar vele jaren niet meer gezien hebben, maakt het overlijden van Mon toch nog heel wat herinneringen los. Als compleet groentje kwam ik indertijd in de ACOD terecht, dankzij Mon die blijkbaar wel wat zag in die heel vers afgestudeerde. Hij was een van de eerste mensen die in mij geloofde en mij "in het bad gooide" zoals hij dat zo plastisch wist te omschrijven. Ik heb van hem heel veel geleerd, wat mij later zeker nog van pas gekomen is. Vooral zijn loyauteit op een cruciaal moment in mijn syndicale "carrière" en bij een enorm persoonlijk verlies zal ik nooit vergeten! Ook al eindigde mijn relatie met de beweging waartoe hij altijd behoord heeft eigenlijk in mineur en niet echt omdat ik dat zo wilde, ik zal Mon altijd herinneren als een grote mijnheer die openstond voor nieuwe ideeën en zo kom je er, eerlijk gezegd, niet zo heel veel tegen in je leven. Dus met heel veel respect neem ik afscheid van je, Mon!

Eddie Niesten- 29/09/2017