Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Rouwruimte

mevrouw Liliane De Vriendt

Photo 580293
Woonachtig te Mortsel (2640, België)
Geboren te Antwerpen (2000, België) op donderdag 16 februari 1933
Overleden te Edegem (2650, België) op donderdag 17 oktober 2019 op 86 jarige leeftijd
Echtgenote van de heer Hugo Lodewijk Constant Hosteaux

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Liliane De Vriendt » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de vrijdag 18 oktober 2019.

De rouwbetuigingen

18 rouwbetuigingen (15 privé)  

Mijn Innige deelneming bij het overlijden van uw echtgenote. Veel sterkte in deze droeve dagen ! Tracht vooral de mooie herinneringen te bewaren...

Lieve Ickx- 24/10/2019

Veel sterkte bij dit groot verlies.
Onze oprechte deelneming!

Katrien De Ron- 21/10/2019

Zelfs op een respectabele leeftijd is het heengaan van een dierbare te vroeg.
Ook al heb ik de overledene nooit gekend, ik volgde de laatste periode vanuit Z-Frankrijk en besef hoe groot het verlies is van iemand die zo goed haar taak op deze wereld volbracht heeft.
Laat het grote verlies stilaan overgaan in prachtige herinneringen.
Mijn oprechte medeleven aan gans de familie.

Fred Adams- 19/10/2019