Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Rouwruimte

de heer Gilbert Vermeulen

Photo 629726
Woonachtig te Edegem (2650, België)
Geboren te Antwerpen (2000, België) op vrijdag 24 juni 1927
Overleden te Edegem (2650, België) op donderdag 24 september 2020 op 93 jarige leeftijd
Weduwnaar van mevrouw Annie Louise Arnouts

Herdenkingsruimte 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de vrijdag 25 september 2020.

Een uitvaartartikel versturen

Uitvaartbegeleiders De Backer
Vrijwilligersstraat 59
2650 Edegem

Telefoon : 03 457 05 02
Telefax : 
E-mail : db@ginkgho.be