Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Rouwruimte

mevrouw Christiane Laurent

Photo 632321
Woonachtig te Edegem (2650, België)
Geboren te Borgerhout (Antwerpen) (2140, België) op maandag 4 september 1950
Overleden te Wilrijk (Antwerpen) (2610, België) op vrijdag 9 oktober 2020 op 70 jarige leeftijd

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Christiane Laurent » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de woensdag 14 oktober 2020.

De rouwbetuigingen

28 rouwbetuigingen (24 privé)  
Rouwbetuigingen 

Lieve familie,
Als ex-collega heb ik bij Chris altijd steun gevonden in het opzetten van nieuwe uitdagingen binnen het OCMW ! Heb ze leren kennen als een vrouw met heel veel empathie! Koester alle mooie momenten en het ga jullie goed!
Karien Genbrugge
Ex Cöordinator Asielopvang

Karien Genbrugge- 16/10/2020

Rouwbetuigingen 

Oprechte deelname,

Jeannine en Eduard Hontelé - Arnold

Eduard Hontelé- 16/10/2020

Rouwbetuigingen 

Onze welgemeende deelneming aan de families Laurent en de Kort bij het voor ons erg onverwachte heengaan van onze nicht, C

Paul Goris- 16/10/2020

Rouwbetuigingen 

Beste Familieleden

Graag drukken we vanuit onze regio onze deelneming uit bij het plotse heengaan van Christiane. We danken haar voor al wat ze voor de vereniging van Auxilia gedaan heeft in bijzonder hoe stipt het hele financiële werking van de vzw werd uitgevoerd. Dat de familie troost vindt in de herinnering aan de de mooie monenten die ze met Christiane samen was.

Paul Reynders, namens coördinatieteam Auxilia Hageland

Paul Reynders- 15/10/2020