Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

De heer Karel Heuten

Photo 695812
Woonachtig te Edegem (2650, België)
Geboren te Mortsel (2640, België) op zondag 30 december 1928
Overleden te Edegem (2650, België) op woensdag 1 december 2021 op 92 jarige leeftijd

Herdenkingsruimte 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de donderdag 2 december 2021.

Een uitvaartartikel versturen

Uitvaartbegeleiders De Backer
Vrijwilligersstraat 59
2650 Edegem

Telefoon : 03 457 05 02
Telefax : 
E-mail : db@ginkgho.be