Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Rouwruimte

De heer Guido Kusters

Photo 698158
Woonachtig te Edegem (2650, België)
Geboren te Brasschaat (2930, België) op woensdag 26 april 1944
Overleden te Edegem (2650, België) op woensdag 15 december 2021 op 77 jarige leeftijd
Echtgenoot van Mevrouw Marijke Van der Wee

Herdenkingsruimte 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de donderdag 16 december 2021.

Een uitvaartartikel versturen

Uitvaartbegeleiders De Backer
Vrijwilligersstraat 59
2650 Edegem

Telefoon : 03 457 05 02
Telefax : 
E-mail : db@ginkgho.be