Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Rouwruimte

mevrouw Elisabeth Speybrouck

Photo 700719
Woonachtig te Antwerpen (2000, België)
Geboren te Wilrijk (Antwerpen) (2610, België) op maandag 22 januari 1934
Overleden te Antwerpen (2000, België) op woensdag 29 december 2021 op 87 jarige leeftijd
Weduwe van mijnheer Luc Willemkens

Herdenkingsruimte 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de vrijdag 31 december 2021.

Een uitvaartartikel versturen

Uitvaartbegeleiders De Backer
Vrijwilligersstraat 59
2650 Edegem

Telefoon : 03 457 05 02
Telefax : 
E-mail : db@ginkgho.be