Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Mevrouw Julienne Gruwier

Photo 727472
Woonachtig te Edegem (2650, België)
Geboren te Hoboken (Antwerpen) (2660, België) op maandag 12 mei 1930
Overleden te Edegem (2650, België) op dinsdag 21 juni 2022 op 92 jarige leeftijd

Herdenkingsruimte 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de dinsdag 21 juni 2022.

4 berichten (4 privé)