mevrouw Godelieve Van Nuffel

Photo 817293
Woonachtig te Berchem (Antwerpen) (2600, België)
Geboren te Lebbeke (9280, België) op maandag 2 januari 1933
Overleden te Berchem (Antwerpen) (2600, België) op vrijdag 5 april 2024 op 91 jarige leeftijd
Weduwe van de heer Gentil Van Hoof

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de maandag 8 april 2024.
De laatste wijziging dateert van maandag 8 april 2024.

De rouwbetuigingen

8 rouwbetuigingen (6 privé)  
Rouwbetuigingen 

Met Lieve hebben wij in de loop der jaren kunnen kennis maken tijdens haar veelvuldige bezoekjes bij haar ‘Friken’. Haar talloze verhalen over de reizen die zij heeft kunnen meemaken genoten steeds onze volledige aandacht. Lieve was een zeer innemende en sympathieke verschijning.
Niettegenstaande uw dierbare een gezegende leeftijd mocht bereiken (wat een troost moge betekenen), komt het heengaan van een moeder steeds véél te vroeg.
Langs deze weg willen wij u ons diep medeleven betuigen in het onherstelbaar verlies dat u is overkomen. Veel moed en sterkte toegewenst in deze donkere periode van uw leven.

Magda en Karel Delmotte - Vander Bracht- 15/04/2024

Rouwbetuigingen 

Wij wensen de familie veel moed en sterkte toe in deze periode van rouw en verdriet.
Moeders verspreiden steeds liefde en vreugde naar hun kinderen & kleinkinderen toe ... deze "rode draad" zal meegenomen worden bij de nabestaanden!

Innige deelneming

De Provinciale Raad van de Orde der Artsen te Antwerpen

Jean Colin- 11/04/2024