Coronavirus

Wegens het Coronavirus zullen alle plechtigheden in intieme kring plaatsvinden. Alle informatie dewelke u kan terugvinden is louter ter kennisgeving en niet als uitnodiging. U kan digitaal uw steun betuigen aan de families

Rouwruimte

mevrouw Helena Franco

Photo 677593
Woonachtig te Mortsel (2640, België)
Geboren te Antwerpen (2000, België) op donderdag 26 maart 1931
Overleden te Brasschaat (2930, België) op dinsdag 27 juli 2021 op 90 jarige leeftijd
Weduwe van de heer Hurbertus Joannes Michel Swenters

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging Helena Franco » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de woensdag 28 juli 2021.

Een uitvaartartikel versturen

Uitvaartbegeleiders De Backer
Vrijwilligersstraat 59
2650 Edegem

Telefoon : 03 457 05 02
Telefax : 
E-mail : db@ginkgho.be